İşitme Cihazı Kulak Kalıpları

İşitme kaybına göre seçilen ve ayarlanan sesin, işitme cihazından kulak zarına kadar istenilen şekilde iletilmesi ancak akustik olarak doğru yapılmış bir ÖZEL KALIP ile mümkündür. Özel kulak kalıbı; işitme cihazına modeline, işitme kayıp derecesine, tipine, kulacının yaşı v.b. etkenlere bağlı olarak,

•    Sert
•    Yumuşak
•    Yumuşak + Sert
•    Biopar (Yumuşak)

gibi değişik malzeme, şekil ve renkte yapılabilir.

Kulak kalıbının fonksiyonları:

  • Sesi kulak zarına iletmek.
  • İstenmeyen ıslık- feedback sesini önlemek.
  • İşitme cihazının kulaktan çıkıp düşmesine mani olmaktır.


Özel kulak kalıbı çocuklarda gelişmeye bağlı olarak 6 ay , 1 sene içinde, yetişkinlerde ise normal şartlarda maksimum 1-2 sene içinde yenilenmektedir. Özel kalıbın en önemli faydası elektronik olarak işitme kaybına göre seçimi yapılan işitme cihazının sağladığı sesi, akustik olarak kulağa iletmesidir. Cihazın boynuzundan sonra sesin iletimi özel kulak kalıbında yapılacak gerekli modifikasyonlarda sağlanır.  İşitme kaybına göre kulak kalıpları da değişik şekil ve özelliklerde yapılır.  Kalıbın şekli,  kanalda açılan yolun uzun/kısa olması, genişliği, ventilasyonun hatta hortumun ince/kalınlığı kulağa ulaşan sesin özelliğini değiştirir.

Ayrıca, aşırı gürültü ortamlarda çalışanlar, yüzücüler, kulak zarı delik veya tüp takılması durumunda kulağın korunması amacıyla, özel ölçü alınarak 'KULAK TIKACI' veya 'GÜRÜLTÜ KESİCİ' olarak da özel kulak kalıpları yapılmaktadır.

Özel Kalıbın Kulağa Takılması:

Kalıp Temizliği:
•    Özel kulak kalıbını gerek sağlık (hijyen, temizlik) gerekse seslerin iyi duyulması acısından daimi temiz tutunuz.
•    Kalıbın hortumu sararıp sertleştikçe değiştiriniz.
•    Kalıp temizleme için gerekli malzemeyi, merkezlerimizden temin edebilirsiniz.
•    Yaşa, kilo alıp-verme gibi nedenlere bağlı olarak kalıpların 6 ay ile 1 sene arasında yenilenmesi gerekir.
 
Kulak kalıbı temizliği/hijyen için gerekli olan malzemeleri temin lütfen danışınız. Sesin rahat duyulmasını sağlamak için, kalıbın kulak kirinden tıkanmasını önlemek ve hijyen için temizliğin en az haftada bir kez yapılması gereklidir.

WhatsApp